Amatör Denizci Belgesi Semineri

ADB ile 24 metreye kadar özel kayıtlı tekneleri kullanabilir ve kiralayabilirsiniz.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen, ömür boyu geçerli ehliyettir, 9.9 beygirden büyük motoru olan teknelerde mecburidir.

İstanbul • Bursa • Ankara

Ehliyet sınavına hazırlık seminerimize katılın, başvuru işlemlerinizi de biz yapalım.

Sınavlar liman başkanlıklarının sınav salonlarında her hafta açılmaktadır, bilgisayar ortamında 50 soruluk test şeklindedir, uygulama aşaması yoktur.

Başvuru evrakı: Sürücü belgeniz, yoksa sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf.

Seminer Programı

ADB sınavına hazırlık seminerimiz toplam 12 saattir.

Haftasonu: Cumartesi + Pazar 10:00 - 17:00, bir haftasonu.

İş çıkışı: Pazartesi'den Perşembe'ye 19:00 - 22:00, dört akşam.

Yanaşma, demirleme, navigasyon, yol hakları, meteoroloji, mevzuat, tekne motorları ve elektriği gibi denizde elzem 24 konu başlığı.

Şubelerimiz

Levent: (0212) 318 0108

Maltepe: (0216) 706 1025

Beylikdüzü: (0212) 318 0108

Bursa: Mudanya (0538) 393 0127

Ankara: Çankaya (0312) 400 02 03

Katılım bedeli: 850TL.

Bonus ve Maximum kartlara vade farksız 3 taksit seçeneği. Katılım bedeline sınav başvuru müşavirlik hizmeti, özet kitapçık ve KDV dahildir. 32,10TL belge harcı katılımcı tarafından ayrıca devlete ödenecektir.

2009 yılından bugüne kadar seminer katılımcılarımızdan birkaç kişi hariç hepsi ADB sınavını ilk girişte geçti. Bir aksilik olur ve sınavı ilk girişte geçemezseniz, ücretsiz tekrar hakkı veriyoruz.

ADB almak zorunda mıyım?

8 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son değişiklikle getirilen Ek Madde 3'e göre: ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2900 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

2 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikle,

2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.”

Sınavlar ne zaman?

Her hafta liman başkanlıklarının bilgisayarlı sınav merkezlerinde sınav açılmaktadır.

Seminere kimler katılabilir?

15 yaşından gün almış Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler sınava girerek ADB sahibi olabilir. KMT sınavı için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Hayır, ADB sınavı tamamen teorik bir test sınavıdır ve araba ehliyetindeki gibi teorik sınavı geçtikten sonra uygulamalı sınav yoktur.

Amatör Denizci Belgesi ile 24 metreye kadar özel kayıtlı motorlu ve yelkenli tekneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Turizm Bakanlığı yat işletme sertifikasına sahip tekneleri de (charter) kiralama sözleşmesi ile mürettebatsız kullanabilirsiniz.

ADB ile ticari tekne kullanamaz, gemilerde ve yatlarda profesyonel olarak çalışamazsınız.

Göz ve kulak muayenesi olacağınız ve başhekimin imzalayacağı herhangi bir poliklinikten son 4 ay içinde alınmış ve özellikle "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" başlığı ile düzenlenmiş bir sağlık raporu gereklidir.

Örnek Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatın çağrı işareti olabilir?
a) YM11
b) YT1630
c) TCG14
d) TCDL
e) YM1984

2. Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?
a) Kemere
b) Bodoslama
c) Pruva
d) Faça
e) Karina

3. “Baş halat mola” diye gelen bir komutta ne istenmektedir?
a) Halatın vira edilmesi
b) Halatın bırakılması
c) Halatın elle tutulması
d) Halatın ırgata sarılması
e) Halatın koçboynuzuna bağlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi nebati halat değildir?
a) Sisal
b) Keten
c) Manila
d) Polipropilen
e) Kendir

5. Pervanenin padıl etkisi neden oluşur?
a) Pervane boyundan
b) Pervane şeklinden
c) Karinanın şeklinden
d) Derinlik farkından
e) Geminin hızından

6. Yelkenli teknenin baş tarafının rüzgâra en yakın seyrettiği seyir şekline ne isim verilir?
a) Apaz
b) Dar apaz
c) Kör tiramola
d) Orsa
e) Pupa

7. Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?
a) 12
b) 4
c) 1
d) 6
e) 2

8. Hakiki 180 rotasına seyir halinde iken tam pruvada bir “Doğu Kardinal Şamandırası” görüldüğünde hemen ne yapılmalıdır?
a) Etrafta diğer şamandıraların yerlerine bakılır.
b) Makine durdurulur.
c) Dümen iskeleye basılır.
d) Sığlığın ne tarafta olduğu araştırılır.
e) Dümen sancağa basılır.

9. Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir?
a) 140
b) 270
c) 040
d) 180
e) 220

10. Kutup yıldızı hangi takım yıldızının ucundadır?
a) Yay
b) Büyük ayı
c) Küçük ayı
d) Akrep
e) Kartal

11. Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?
a) Sancağımızdan geçmiştir.
b) Hızını azaltmıştır.
c) Kendi sancağına dönmüştür.
d) Gemi geri dönmüştür.
e) Kendi iskelesine dönmüştür.

12. Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?
a) Navtex
b) GPS
c) Radar
d) Pusula
e) Harita

13. Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?
a) Çalıştırma parimasının tekneye bağlı olup olmadığı.
b) Rüzgârın hangi taraftan estiği.
c) Denize atılma saati.
d) Teknenin makinesinin durmuş olması.
e) Teknede yangın olup olmadığı.

14. “Denize düşen kişinin düştüğü yöne alabanda basılır. Teken başlandıç rotasından 70 derece saptığında dümen aksi istikamete alabanda basılır. Prova başlandıç rotasının 180 derece tersine geldiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır?
a) Peterson
b) Willamson
c) David
d) Anderson
e) Johnson

15. Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?
a) Kıyı yapısı
b) Makine gücü
c) Gece veya gündüz olması
d) Geminin hızı
e) Hava durumu

16. Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?
a) Can simidi
b) Dalma giysisi
c) Isı koruyucu tulum
d) Can yeleği
e) Can salı

17. Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?
a) 30 metre
b) İki tekne boyu kadar
c) Bir tekne boyu kadar
d) En az direk boyu kadar
e) Dalga boyuna göre

18. Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?
a) Karbondioksitli
b) Sulu söndürücü
c) Kimyasal tozlu
d) Köpüklü
e) Kum

19. Can salında kişi başına kaç litre su vardır?
a) 1
b) 2
c) 5
d) 1,5
e) 0,5

20. Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?
a) Vücudu ovalanır.
b) Ilık su verilir.
c) Sıcak içecek verilir.
d) Battaniyeye sarılır.
e) Sıcak yere alınır.

21. Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?
a) Pruvadan
b) Sancak bordadan
c) Pupadan
d) İskele bordadan
e) Sancak omuzluktan

22. Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?
a) Akdeniz
b) Marmara
c) Karadeniz
d) Ege
e) Hepsi

23. Dizel makinede enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?
a) Yukarı çıkmakta
b) Aşağı inmekte
c) Alt ölü noktada
d) Üst ölü noktada
e) Ortada

24. Bir üretecin veya + ucu, diğer üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ne denir?
a) Paralel devre
b) İkincil devre
c) Seri devre
d) Karışık devre
e) Kısa devre

Cevap Anahtarı

1: e, 2: d, 3: b, 4: d

5: d, 6: d, 7: c, 8: c

9: e, 10: c, 11: c, 12: e

13: a, 14: b, 15: a, 16: e

17: e, 18: c, 19: d, 20: d

21: d, 22: e, 23: d, 24: c

İşlenen Konular

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Amatör Denizci Eğitim Müfredatı Başlıkları:

I. Kısım:

 1. Genel Bilgiler
 2. Tekne Kısımları ve Donanımlar
 3. Genel Denizcilik Terimleri ve Teknede Yönler
 4. Halatlar, Bağlar ve Palamar Halatları
 5. Yelkenli Tekneler
 6. Manevrayı Etkileyen Faktörler, Yanaşma ve Ayrılma
 7. Denizde Çatışmayı Önleme

II. Kısım:

 1. Seyir Araçları
 2. Pusula Hesabı ve Kerterizler
 3. Kuzey Yıldızını Bulma
 4. Harita Bilgisi
 5. Seyir: Planlama, Elektronikler ve Mevki Koyma
 6. Seyir Yardımcıları: Fenerler ve Şamandıralar

III. Kısım:

 1. Demirleme
 2. Can Kurtarma Araçları ve Denize Adam Düşmesi
 3. Denizde Çatışma ve Çatışma Sonrası Alınacak Önlemler
 4. Teknenin Karaya Oturtulması, Yedekleme ve Yedeklenme
 5. Motor Bilgisi
 6. Denizde Yangınla Mücadele
 7. Tekneyi Terk ve Denizde Canlı Kalma

IV. Kısım:

 1. Meteoroloji
 2. Deniz Kirliliği
 3. Elektrik
 4. Denizde ve Gemide İlkyardım
 5. Mevzuat
 6. Temel VHF Telsiz

Yorumlar

İlker Gümüşova gibi bir denizciyle tanışmak bile bir ayricalikti. Denize sevdalı herkese tavsiye ederim

Çömlekçi Yatçılığın sınav sistemini iyi tanıyan ve bu doğrultuda sınav için gerekli bilgileri ve kaynakları kursiyerlerine sunan kaliteli bir kurs olduğunu sınavda soruları görünce bir kez daha anladım. Tek seferde ADB den 94 ve KMT den 96 alarak bu süreci tamamladım.

Çalışmak, öğrendiklerinizi tekrar etmek, bol bol soru çözmek çok önemli. Kafanızı dağıtmadan ve çok vakit kaybetmeden hedef odaklı çalışmak istiyorsanız bence doğru adres Çömlekçi Yatçılık.

Emeği geçen herkese, özellikle Atilla hocaya çok teşekkür ederim.

Herkese slm lar çömlekçi yatçilik kursuna katildim ve ehliyetimi ve kisa mesafe telsiz belgemi aldim ilker hocaya tesekkurleri sunarim not ilk sinavda aldim

Valla biz bu kursları hallettik İlker hocamıza çok teşekkürler.Sadece sınav değil pratiğe yönelikte çok güzel bilgilerde aldık.

İlker Gumusova hocam sagolsun mukemmel anlatimiyla tek seferde sorunsuz bir sekilde bu karmasik yapiyi ve sinavi hallettik. Tesekkurler

izmirde kursunuza katıldım vaktim olmadığı için çalışamadım fakat İLKER hocamın anlattıkları ile sınavı başarı ile geçtim ilker hocaya çok teşekkür ediyoorum ADB almak istiyenler mutlaka bu kursa katılsınlar denizlerde görüşmek dileğiyle

Mehmet hocam hikaye kıvamında anlatıp belleklerimize kazıdığınız denizcilik bilgileri sayesinde ilk sınavda amatör denizci belgemi aldım Herşey için çok teşekkürler......

Kendi isteğimle katılarak eğitimi alıp sınavları bir seferde başarı ile geçtim Belgelerimi almaya hak kazandım. İlgilenen ve eğitim veren İlker hocama teşekkürlerimi sunarım çok çok verimli oldu.

Cok tesekkur ederim.sayenizde ehliyetimi aldim.sirada yelkenli var

Atilla Hoca sayesinde çok şey öğrendim ve Çömlekçi Yatçılık sayesinde tek seferde ehliyeti aldım. ADB almak için ideal bir kurs.

18-19 Haziran Leventte eğitim alıp 24.06.2016 tarihinde kocaeli derincede sınava girdim. ADB 88 alarak sınavı geçtim. Özgürol hocaya çok çok teşekkürler. Başarı odaklı bir çalışma oldu. Girdiğim sınavda kalanlar da olduğunu görünce kendimi şanslı hissettim.

Haziran'da aldım belgelerimi. Mehmet hoca sayesinde sınav notlarım ADB 96, KMT 100 !!!

Adb belgesini çömlekçi yatçılıktan aldığım eğitim sayesinde aldım.atilla hocama çok teşekkürler.

İstanbul Beylikdüzünde İsmail hocamdan aldığım 2 günlük eğitim ile antalya liman başkanlığında ADB ve KMT Sınavını ilk sınavda geçtim..Sınavlara başka yerlerden gelenler vardı ve 5-6 kez girip hala kazanamayanları gördüm.İsmail hocamın anlaşılır ve şeffaf eğitimi sayesinde sınavı rahatlıkla geçtim. Öncelikle İsmail hocamın şahsına ve Çömlekçi yatçılığa sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılar ve Sevgilerimle

Murat YAKUT

İzmirden selamlar ilk sınavda 96 puan gibi yüksek dereceyle sınavı geçtim... Özellikle emeği geçen İlker Hocama teşekkür ederim...

Başta Emin bey olmak üzere özellikle güzel bir ortamda bilgilerini 2 günlük eğitim ortamında anlatan değerli İSMAİL hocama teşekkürlermi bir borç bilirim onların sayesinde ADB belgemi başarıyla aldım.Emeği geçen tüm çömlekçi yatçılık ailesine sonsuz teşekkürler.

23-24NİSANDA SAYIN İSMAİL HOCAMIZIN EĞİTİMDEN GEÇEREK 13.5.2016 DA ÇANAKKALE'DEN ADB VE KMT EHLİYETLERİMİ 92PUANLA ALDIM.BU İŞİ BAŞARMAMIN MİMARI SN.İSMAİL TAŞDELEN HOCAMDIR.KENDİSİ BİLGİ VE TECRÜBESİ İLE BİZİ HEM SINAVA,HEMDE DENİZLERE HAZIRLAMIŞTIR.GELİŞTİRDİĞİ AKILDA KALICI BASİT İPUÇLARI VE BENZETMELERİN SINAVDA ÇOK BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜM.İSMAİL HOCAMA VE ÇÖMLEKÇİ YATÇILIK'A SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.

ADB ve KMT eğitimi almak isteyen sayın adaylar, kendinizi İlker hocanın şefkatli ellerine bırakın. Tek seferde sınavlarda başarı sağlayın.
Çömlekçi Yatçılık ve İlker Hocama teşekkür ederim.

Sayın Mehmet Çömlekçi ve Atilla Şayan hocama çok teşekkür ederim. Her iki sınavı da öğrettikleri bilgiler ve metodla tek seferde geçtim. Öğrenerek belge sahibi olmak istiyorsanız doğru adres burasıdır kesinlikle.

Tek seferde ADB ve KMT sınavlarını yüksek puanla verebilmemin en birinci sebebi eğitimi aldığım Atilla Şayan hocamdır. Çömlekçi yatçılığa seçimlerinden ötürü şükranlarımı sunarım. Belgeleri almayı düşünen arkadaslara tavsiyem düşünmeden kayıt olmalarıdır. Sevgiler...

Atilla hocama selam olsun;-) aynen dediği gibi sınav kolay geçti, kmt 96 adb 86. sınava girmeden 2 gün önce tekrar yapmak yetiyor. Herkese başarılar.

selamlar denizcilik terimlerinden hiç anlamama ragmen kursa kaydoldum 4 gün egitim aldığım kursta atillabey ve kursun özet kitapları ile hem amatör denizcilik hemde kmt ehliyeti aldım teşekkürler çömlekçi yatçılık

Kursunuza geldim sınavı başarı ile verdim. Kursdan sonra da bazı konularda bazı konularda yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

26 Şubat tarihli eğitime iki kişi olarak katıldık. Daha önceden gözümüzde büyütmüş olduğumuz ADB ve KMT sınavlarını güle oynaya geçtik. Ders sırasında sizi başka şeyler düşünmeye fırsat vermeden ve sıkılmadan bilmeniz gereken bilgileri anlamadan size öğretiyor. Sınav sırasında bunu daha iyi anlıyorsunuz. İlker Bey'e göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederim.

Levent'teki Adb ve Kmt kurslarina gittim. Sinavada tuzlada İtu nun kampusunde girdim.ve guzel bir basari ile hem Adb hemde Kmt sinavindan gectim.simdi ehliyetli bir amator denizciyim.sirada tekne almak var.

Teşekkürler İlker Hocam;

İlker hocamın harika anlatımları sayesinde hem ADB hem de KMT sınavınını çok kolaylıkla verdim. Kendisine, dostluğu ve sıcak kanlı kişilğinden dolayı çok teşekkür ederim.

Ataşehir de katılmış olduğumuz keyifli bir hafta sonu eğitimi ile birlikte , ilk sınavda başarılı olarak Ehliyetimizi Aldık.. Teşekkürler..

Yıllarca çalışmayı gözümde büyüttüğüm sınava, Ataşehir'de İsmail ve Mehmet Bey'lerden aldığım, hedefe odaklı, iyi programlanmış eğitim, iş yoğunluğu arasında verimli çalışma yapmamı sağladı. Bir hafta sonu eğitime katılıp, ertesi cuma sınavlara katılıp, belgemi almaya hak kazandım. Teşekkürler.

İlker beyden aldığım 2 günlük eğlenceli ve kalıcı anlatımıyla ADB ve KMT belgemi aldım. ilker beye çok teşekkür ediyorum. Bir bayan olarak korkarak başladım ama ilker bey sayesinde çok kolay oldu bayanlarada tavsiye ederim.

Değerli Mehmet bey ve tüm Çömlekçi Yatcılık çalışanları herşey için teşekkür ederim.
Sıkısmamak icin her hafta bir sınavı vererek iki haftalık neşeli bir maraton sonunda ADB ve KMT belgelerime kavuştum..
Dersler boyunca gösterdiginiz sıcak ilgi , anlayış ve nezaketiniz için çok teşekkür ederim.
Tecrubelerle bilginin pekişmesinden oluşan bir karışımla yogrulunca derslerinizde ; sayenizde bir kaç tekrar yetti'de arttı bile..
Tekrar çok teşekkürler...

İlker hocanın hazreti yuvarlagini bilmeyen varmi bende tek seferde hem adb hem kmt den gectim teşekkür ederim bi de tekne alirsak değme keyfime

Atilla hocamızın güzel anlatımı sayesinde çok kısa bir zamanda sınava girdim ve kazandım Çömlekçi Yatçılığa ve Atilla hocamıza çok teşekkür ederim.

Atilla Hocamızın sayesinde 2 gün gibi kısa bir sürede denizcilik ve telsizle ile ilgili Konuların hepsini öğrendik .bize büyük bir keyifle anlatarak ve kursiyerlerin hepsinin sınavı geçme başarısının Atilla hocamıza ait oldugunu düşünüyorum ..teşekkürler ..

Izmirdeki hafta sonu kursuna katildim..adb ve kmt sinavlarina ilk girisimde basarili oldum..ilker beyin isledigi sorular aynen sinavda karsinizda zaten..Tesekkurler....

Ben ve eşim katıldık bu kursa ikimiz de ilk seferinde hem telsiz hem de adb sınavlarını geçtik. Salonda defalarca girip geçemeyenler mevcuttu. Teşekkürler....

Mehmet beyin vermiş olduğu kurs hedefe yönelik ve akılda kalıcı bir programda.
Katıldım ve kurs notlarını tekrar ederek bir hafta sonra girdiğim sınavda başarılı oldum.
Şimdi belge sahibiyim.
Bu programa katılınmasını öneriyorum.
Mehmet beye teşekkürler

Mevzuati cok guzel ozetleyerek 2 gun gibi kisa bir zamanda fazla tekrara gerek kalmadan akilda kalici sekilde verilen egitim sonunda sonuc tabiki 1 kere de alinmistir.kursa ne gerek var ben okur gecerim diyorsaniz belki olur ama comlekci yatcilikla belki olmaz.tesekkurler mehmet bey...

Merhaba Mehmet bey geçen ay kursunuza katılmıştım kmt ve ADB sınavlarını verip ehliyetimi aldım. İzmit'te girdiğim sınavda salon görevlisi sizin verdiğiniz kitabı elimde görünce bu kitapla gelen herkes geçti dedi. İmajınız da iyi yani  

Adb ve kmt için;
1-Çömlekçi den randevu alınır
2-İzmirde cumartesi ve pazar günü yaşarcasına, keyifli bir şekilde İlker Hocadan dersler alınır
3-İlk sınava randevu alınır, gidilir ve başarı ile Sınav geçilir...ilker hoca ile en kısa sürede temiz iş çikarırsınız, belgelerinize sahip olursunuz, Teşekkürler İlker Hocam.

Mehmet hocanın dersine katıldıktan yaklaşık bir sene sonra sınava girdim, 82 ile başarılı oldum. Kursta verilen sade bir dille yazılmış ve kolay anlaşılabilir kitap ile başarılı olabilirsiniz...

lker hoca fakültelerdeki hocalar senin ders verirken ezber değil öğretme ilmini gelip seni izleyerek öğrensinler.Sadece iki günde sizden öğrendiklerimle sınavı 78 puanla geçtim.TEŞEKKÜR EDERİM.

İlker hocadan aldığım ve çok eğlenerek öğrendiğim bilgileri Adb sınavda rahatlıkla zorlanmadan cevaplayarak ehliyete kavuştum tekrar teşekkürler İlker Bey.

Haftasonu izmirde ilker hocanın eğitimine katıldım, pratik ve kendine has anlatımı ile klasik eğiticilerden oldukça farklı, denizde karşılaşabileceğiniz en ince detayı, ayrıntıyı size öğretmeye çalışıyor. haftasonunu takip eden ilk cuma girdiğim ADB ve KMT sınavlarını da kolaylıkla geçtim, zaten ilker hoca gözünüze bakıp söylüyor geçeceğinizi, emeğiniz için tekrardan teşekkür ederim hocam

Kursa katıldım, sınava girdim, ehliyeti de aldım. Kalabalık bir müfredat çok güzel özetlenmiş. Kurs içeriği, kitapçığı ve örnek soruları ile tam nokta atışı diyebilirim. Sadece bir hafta sonunuzu ayırırsanız siz de bu aleme yelken açabilirsiniz... Teşekkürler Çömlekçi Yatçılık...

17-18 Ekim tarihlerinde katıldığım kurs sonrası 28.10.2015 tarihinde Kocaeli Liman
Başkanlığı'nda ADB sınavına girdim. Sınav notum 92. Ehliyete hak kazandım.
Emekleriniz için teşekkürler.
Saygılarımla,

Bülent Yumuşaker

17 ve 18 ekimde katılmış olduğum kurstan sadece beş gün sonra, 23 ekimde girmiş olduğum ADB ve KMT sınavlarından; denizcilik ile ilgili hiçbir bilgim olmamasına rağmen, İlker Hocamın kendine has üslubuyla ve hızlı çözümleriyle anlattığı dersler sayesinde başarılı oldum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.

2-3 Ekim tarihinde Ataşehir'de katılmış olduğum kurstan 1 hafta sonra ,09.10 tarihinde girmiş olduğum ilk ADB sınavından 90 aldım. Mehmet hocamın dediği gibi" hızlı cevap veriyorsun dikkatli oku 40 ile kalacaksın yoksa 90 'lıksın" demişti. Biraz dikkat arkadaşlar.Çok faydalı bir eğitim.
Teşekkürler Mehmet hocam...

Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemde denizden ne kadar uzak bırakıldığımızı anladım.
Kursa katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm.
Büyük bir özveri ile bizlere denizcilik bilgilerini öğreten İLKER GÜMÜŞOVA hocama teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar yılmadan milletimizi eğitmeye devam eder.
İLKER hocam beden dilini iyi kullanan, insanları uyutmadan sürekli aktif tutarak işe yarar gerçek bilgileri anlatan, gerçek yaşam tecrübeleri ile teorik bilgileri birleştirerek hafızalarda kalıcı olmasını sağlayan, kısaca eğitim ve öğretim tekniğini özümsemiş, HAYAT BOYU EĞİTİM felsefesini benimsemiş öz disiplin sahibi son derece başarılı ve saygıdeğer bir eğitim gönüllüsüdür. Böyle insanların varlığı ülkemiz ve milletimizin aydınlık geleceği için çok önemlidir.
İşe yarar gerçek bilgileri öğrendiğinizde sınav sorun olmaktan çıkıyor ve tamamlamanız gereken bir aşama olarak geçip gidiyorsunuz.
Denizcilik dünyasına adım atan herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum.

22 -23 Ağustosta katıldığım kurstan 1hafta sonra girmiş olduğum ADB ve KMT sınavlarından İlker hocamın kendine özgü, zevkli ders anlatımı ile başarılı oldum. Sadece sınava yönelik olmayan gerçek hayatta kullanacağımız pratik bilgiler içinde size çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

Eğitim içeriği yeterli. İlk sınavda 82 puan alarak belgemi almaya hak kazandım. Özellikle sunulan ilave dökümanları da çalışmakta fayda var.

Biz Sizi Arayalım

Bize iletmek istediğiniz mesajınız varsa...
6 + 4 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

Bizi Arayın

(0216) 706 1025

(0538) 393 0127

Kullanıcı girişi

14 + 5 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

İstanbul • Bursa • Ankara